ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Okul Hakkında

 

“Ruh güçsüz olduğu zaman, vücut hasta düşer,

Ruhumuz zedelendiği zaman, vücut zarar görür,

Bu yüzden vücudun iyileşmesi,

Ruhun iyileşmesi ile alakalıdır.

Gücün ve özün yeniden yerine gelmesi,

Bize tam anlamıyla bütünleyici bir denge verir.

Bu sona ulaşmak için her duruma uygun düşen seslerden yardım alırız.’’

 

Farabi

(870-950) 

 

Müziğin en eski dil olduğu söyleniyor hatta sözlü ve kavramsal dilden bile önce geldiği belirtiliyor. Müzik ruhun dilidir. Müzik öğrenmek ruh bilimini ve sırlarını öğrenmekle eş anlamlıdır. Biz müzik hakkında konuşurken  her zaman bahsedilen kökenle ilgili bir müzik türünü kastediyoruz. Kadim Türk Müzikterapi Okulunun repertuvarında bulunan tüm şarkılar terapötik ve manevi bir boyuta sahiptirler, çünkü müziği kalpten yaşayan ve anlayan alim müzisyenler tarafından bestelenmişlerdir.

 

Okul, Türk müziği ve müzikterapisinin (Dr.R.Oruç Güvenç müzikterapi sistemi) teori ve uygulamalı eğitimi yanında ayrıca tasavvuf felsefesi ve  meditasyonuna bir yaklaşım içeren formasyon sunmaktadır. Müzik repertuvarı, geleneksel Orta Asya şarkılarını, Osmanlı dönemi klasik türk müziği parçalarını ve türk tasavvuf musikisi parçalarını  içermektedir.

 

Orta Asya şarkıları:

Orta Asya şarkılarının karakteristik özelliği hepsinin de çok özel bir güzelliğe sahip olmalarıdır. Sebebi ise, doğayla iç içe yaşayan ve onunla sıkı bir iletişime sahip olan göçebe halklar tarafından yazılıp bestelenmiş olmalarıdır. Bu füzyonun sonucu,  içinde bu tür bir hayatı anlamaya yönelik değerler taşıyan şarkılar olmuştur: güzellik, sevinç, mutluluk, barış, aşk, saygı...vs. Böylece, bizde bu şarkıları öğrendiğimiz ve çaldığımız zaman, kendi içimizde aynı değerleri entegre edip geliştiriyoruz. İşte bu,bu  şarkıları öğrenmemizin ana sebebidir. Diğer bir önemli sebebi, şarkıların basit bir yapıya sahip olması ve müziğe ve enstrüman çalmaya başlangıç aşamasında kolay olmalarıdır.

 

Osmanlı döneminden klasik türk müziği parçaları: Müzikterapi için esas olan türk müziği makam sistemine başlamak için kullanılan klasik müzik parçalarıdır. Mikroton sistemine dayalı olmasından dolayı zor bir görünümü olmasına rağmen ufak bir pratik çabayla halledilebilmektedir. Ne kadar çok nota, şarkı öğrenilirse improvizasyon için o kadar çok kaynak elde edilmiş olur ki müzik formasyonunun ana amaçlarından birisi de budur.

 

Tasavvuf  müziği parçaları:

Eğitimde bulunan tasavvuf müziği parçalarının hepsi türk kökenlidir ve çok eskilere dayanmaktadır hatta yüzyıllar içermektedir. Geçmiş ve günümüzden bazı büyük alim sufiler tarafından yazılıp bestelenmişlerdir, bu yüzden, hala nispeten kolay ve derinden etkileyici ve dönüştürücüdürler. Tasavvuf musikisi, kalbe doğru bir yol açma kapasitesine sahiptir ve böylece bize en derinlerde bulunan manevi varlığımızı  geliştirmemiz için yardım eder. Bu durum gerçekleştiği zaman diğer bölümler üzerinde de tedavi edici bir etkisi vardır: beyin, duygular ve vücut. Bu yüzden tasavvuf musikisinde de görünür bir terapötik boyuta sahiptir diyoruz.

 

Formasyonun amaçları:

Aşağıda öğrencinin formasyon bitiminde tamamlamış olması gereken temel amaçlar yer almaktadır.

 • En az bir enstrüman ile tüm repertuvar konularına müzikal yönden hakim olmak.  
 • Türk müziğinin temel makamlarını bilmek, onlarla improvizasyon yapabilmek ve bir makamdan diğerine geçiş yapabilmek.
 • Türk müziğinin farklı temel ritimlerini bilmek ve bunu ritmik bir enstrümanla uygulayabilmek.
 • Müzikterapinin tarihini ve temellerini bilmek ve böylelikle içinde yer alan holistik tıp kavramını anlamak.
 • Aktif müzikterapi (arşetipikal hareketler,Baksı dansı,...vs.) ve reseptif müzikterapi (farklı makamların etkileri) tekniklerini bilmek, ayrıca bunları Dr. Oruç Güvenç müzikterapi sistemine uygun olarak uygulayabilmek.
 • Tasavvuf musikisi kapsamı içerisinde Sufizm kavramının teorisini ve uygulamasını bilmek ve bununla beraber tasavvuf şarkılarının ve Sema dansının sembolojisini anlamak.
 • Okulda eğitimi verilen müziğin tedavi edici boyutunu anlamak.

 

Didaktik materyaller:

 • 12 müzik repertuvarı ve ilgili içeriğe sahip notlar.
 • Sufizm'de müziğin tedavi edici boyutu adlı kitap: bu kitapta formasyon süresince öğrenilen ve uygulamaya konulan teorinin büyük bir bölümü yer almaktadır. Ayrıca sufizm ve müzikterapi konulu diğer kaynaklardan da yararlanılmaktadır.
 • Makamlara göre müzikterapi cdleri.
 • Makamlara göre improvizasyon alıştırmaları cdleri.
 • Geleneksel Orta Asya cdleri, klasik türk müziği cdleri ve tasavvuf müziği cdleri.

 

Formasyon kime yöneliktir?

 • Müzik aracılığıyla kişisel gelişim çalışması yapma isteği duyanlara,
 • Müziği onun tedavi edici ve manevi boyutu ile anlayanlara,
 • Müzikterapi ile ilgilenen öğrencilere,
 • Terapi yelpazelerini genişletmek isteyen terapistlere,
 • Sufizm ile ilgilenenlere...

 

Önemli not:

Bu okul, saygı değer ve sevgili kişi Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç, etnomüzikolog ve müzikterapist, İstanbul (Tümata&Otağ Müzik Merkezi),  olmaksızın mümkün olamayacaktı.  Biz O'nun başlattığı projeyi derinleştirmekte ve bu köprü olma işlevini devam ettirmekteyiz ve her daim minnettarlığımızı belirtmek isteriz.

 

Jordi Delclos

(Direktör)