ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Turkish music theory

 • Türk müziğinin makam sistemi

  Makam: Türk sanat müziğinin teorisi İç Asya’dan başlayarak tüm Akdeniz havzasında yaygın olan Makam müziği kapsamında ele alınabilir.. Türk müziği makam esasına dayanan tek sesli (Monofonic/Monodic) bir müziktir.

 • Rast makamı hakkında

  Çıkıcı bir makamdır. Durağı SOL sesi, güçlüsü beşinci derecesindeki RE sesidir. Dizisi şu şekildedir:
  SOL-LA-Sİ (koma bemol)-DO-RE-Mİ-FA (bakiye diyez)-SOL. Perdelerin Türk Müziğindeki isimleri şöyledir:
  Râst, Dügâh, Segâh, Çârgâh, Nevâ, Hüseynî, Evic, Gerdâniye

 • Düyek usulü

  Farsça "dü" (iki) ve yek" (bir) kelime­lerinden meydana gelmektedir. Türk mû­sikisinde en çok kullanılan usullerden biridir. Sekiz zamanlı ve beş vuruşlu bir küçük usuldür. İki adet dört zamanın veya başka bir ifade ile iki sofyanın bir­leşmesinden meydana gelmiştir.