ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Sufism philosophy and method

  • Sufizm

    Kökeni: Sema (samâ)’nın ruhun gıdası ve tedavisi olduğu söyleniyor. Bin yıl önce şamanlar zaten tedavi rituallerinde kendi etraflarında dönüyorlardı ve hala da yapıyorlar. 8 yüzyıldan fazladır sufiler ve mevleviler bu dönerek yapılan güzel dansı günümüze değin aktarmışlardır ama Mevlana bugünkü bildiğimiz şeklini Konya’da yerleştirmiştir.