ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

Kitaplar

  • Kendi alanında benzersiz olan bu çalışma, sufi müziği ve metodunun terapötik (tedavi edici) boyutunu ortaya çıkarmak için geçmiş ve bugünün sufi kaynaklarından esinlenerek hazırlanmıştır. Bilgelik gelenekleri açısından bakıldığında terapötik alanda belirleyici bir katkı sağlayabilir. Sufi dünya görüşü, hastalığı kavram olarak sadece fiziksel bedendeki bulgularına indirgemez, aynı zamanda ruhun içindeki saklı köklerini de inceler. Ruhun ana hastalığı, unutkanlık, ilahi kökeni ve temelinden ayrılıktır. Kitabın ana fikri, ruhun entegrasyonunu ve kalbin açılmasını sağlayan manevi ve sanatsal yollarla antik şifa geleneğini bağdaştırmaktır.

    Titizlik ve derinlikle hazırlanmış bu orijinal çalışma, hekim olarak adlandırılan filozof doktorların şifahaneler olarak bilinen eski Orta Doğu hastanelerinde insanı bir bütün olarak görmeye dayanan türk makam sistemine dayalı müziğin terapötik kullanımlarını sergileyen müzikterapiyi uyguladıklarını göstermektedir.

    Jordi (Hayri) Delclòs Casas: Barselona Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur ve Sevilla Üniversitesi’nde de doktorasını tamamlamıştır. Kendisini sufizm alanında ve türk müziğinin geleneksel, klasik ve sufi müzik bölümlerinde geliştirmiştir. Türk müziğini ve çaldığı Kopuz, Ney ve Rebab gibi geleneksel enstrümanları türk hocası Dr.R.Oruç Güvenç’den öğrenmiştir. Türkiye’de bir süre yaşadıktan sonra, türk müzikterapi modelini farklı kurumlarda engelli insanlar için uygulamıştır. Şuanda, eğitim-öğretimle meşgul olmakla birlikte aynı zamanda türk enstrumanlarını ve sufi müziğini yorumlamayı da öğretmektedir. Bu yönde, müzik öğrenme yoluyla kişisel bir çalışma yapmak isteyen yada müzik terapi ve uygulama alanlarını öğrenmek yada bildiklerini geliştirmek isteyen kişilere yönelik bir formasyon sunmaktadır. Ayrıca, onun işi, sufi metodlarını, felsefesini ve Sema dansını yaymanın yanında bu amaçta kişisel gelişim kursları ve konserler yapmakta odaklanmıştır.