ponterapia

PONTERAPİA KÜLTÜR DERNEĞİ

REİKİ

 Bütün vücuda tesirli -Reiki çalışmaları için hazırlanmış müzikterapi örneği. Vücudun 18 bölgesi için o bölgeye uygun enstrüman ve makamla 3 er dakikalık TÜMATA müzikleri.